කුරුණෑගල නගරයේ පුරා විද්‍යත්මක ස්ථාන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මධ්‍යතන කුරුණෑගල නගරයේ කොරවක්ගලක්

මායාරට කුරුණෑගල ලක්දිව ක්‍රි.ව. 14වන සියවසේදී ලක්දිව අගනුවර ලෙස පැවති කාලයේ පුරා විද්‍යත්මක ස්ථාන රැසක් කුරුණෑගල නගරය තුල පවතී.

රජ මාලිගා සංකීර්ණය[සංස්කරණය]

රජ මාළිගාව[සංස්කරණය]

දළදා මාළිගාව[සංස්කරණය]

කුරුණෑගල දළදා මාළිගාවේ ප්‍රධාන පිවිසුම ලෙස ප්‍රදේශවාසීවන් විශ්වාසකරන ගල් උළුවස්ස

මගුල් මඩුව[සංස්කරණය]

කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේ ඇති රාජ සභාව රැස්වූ මඟුල් මඩුව

මාළිගා පිට්ටනිය[සංස්කරණය]

රජ මාලිගා සංකීර්ණයෙන් පිටත ස්ථාන[සංස්කරණය]

ඉබ්බාගල සිරි පතුල[සංස්කරණය]

ඇත්කඳ විහාරය[සංස්කරණය]

රජ පීල්ල[සංස්කරණය]

ගලේබණ්ඩාර දේවාලය[සංස්කරණය]

වත්හිමි සොහොන[සංස්කරණය]