කුමාර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
A coin, around 200 BCE, of the Yaudheyas with depiction of Kumāra Karttikeya

කුමාර (මෙම ශබ්දය පිළිබඳ pronunciation ; Sanskrit: कुमार) යනු හින්දු , බෞද්ධ පොදු පුද්ගල නාමයකි.middle name, or a family name found in Soth Asia, Mainly in India, sri lanka, Nepal though not specific to any caste or community. It is a generic title which variously means son, boy, prince, chaste. It is the 8th most common family name in the world.[1] It is more common in Northern India and the most common family name in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Delhi, Kerala, Tamil Nadu and Pondicherry.[1]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

The origin of kumar can be traced back to early development of Hinduism and its origin in India. The first usage of Kumar was for the Four Kumāras, the four sons of Brahma from the Puranic texts of Hinduism named Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat.

In Skanda Purana, the largest Mahapurana, a genre of eighteen Hindu religious texts, the text is devoted mainly to the leelas of Kartikeya, son of Shiva and Parvati. "Kumar" is used to refer Kartikeya.

Notable people[සංස්කරණය]

First name[සංස්කරණය]

Middle name[සංස්කරණය]

Last name[සංස්කරණය]

other[සංස්කරණය]

in Sri Lanka title "Kumar" writing as a "Kumara"

See also[සංස්කරණය]

Notes[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 http://forebears.co.uk/surnames/kumar Kumar Surname at Forebears
  2. "Land Forces Site - General Arunkumar Sridhar Vaidya". Bharat Rakshak. Archived from the original on 2014-01-10. Retrieved 2014-01-10. Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුමාර&oldid=428708" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි