කුතුහලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කුතුහලය [curiosity] දර්ශන විෂය පද්දතියට අයත් පාරභෞතික දර්ශනයක් [metaphysical] වන විඤ්ඤාණවාදී  [idealism]  දර්ශන පද්දතියට අයත් වන ඉගැන් වීීමකි.එමගින් මෙතෙක් වෙන් වෙන් වශයෙන් පැවති පද්දති ගණනාවක් එකතු කර පෙන්වයි.ඥානමීමාංසාවට නව ධාරාවක් එකතු වන අතර එමගින් මනිසා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුතුහලය&oldid=468676" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි