කෑරල්ලු

විකිපීඩියා වෙතින්
කෑරල්ලු
Hispaniolan Woodpecker

මෙම ශබ්දය පිළිබඳ Tapping sound of a woodpecker

විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Animalia
වංශය: Chordata
වර්ගය: Aves
උපවර්ගය: Neornithes
අධෝවර්ගය: Neognathae
Superorder: Neoaves
ගෝත්‍රය: Piciformes
උපගෝත්‍රය: Pici
කුලය: Picidae
Vigors, 1825
Subfamilies

Jynginae - wrynecks
Nesoctitinae - Antillean Piculet
Picinae - woodpeckers, sapsuckers
Picumninae - typical piculets

Picidae කුලයට අයත් කුරුල්ලෝ පොදුවේ කෑරල්ලු (ඒක වචනය:කෑරලා) ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෑරල්ලු&oldid=268979" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි