කැන්ටෙලේ

විකිපීඩියා වෙතින්

තත් වාද්‍ය භාණ්ඩයකි.

Koistinen concert kantele with 38 strings
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැන්ටෙලේ&oldid=429654" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි