තරගාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
(කාණ්ඩ තරගාවලිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

තරගාවලියක් යනු, සාපේක්ෂ වශයෙන් තරගකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් අදාළ වන්නාවූ සහ සියළු පාර්ශවයන් ක්‍රීඩාවක හෝ කෙළියක හෝ ‍නිරත වන තරගයකි.