ක්‍රිපූ 161

විකිපීඩියා වෙතින්

kristu purwa (B.C)meanes the whole time before the birth of christ. and 161 b.c meanes 161 years before the birth of of christ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රිපූ_161&oldid=359044" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි