කළමනාකරණ කුසලතා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


සන්නිවේදන කුසලතා,නිර්මාණාත්මක කුසලතා,පරිඝනක කුසලතා,ගණනය කිරීමේ කුසලතා,අභිපේරණ කුසලතා,නායකත්ව කුසලතා,තීරණ ගැනීමේ කුසලතා.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කළමනාකරණ_කුසලතා&oldid=159770" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි