කළපුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වැලිපර හෝ කොරල්පර මඟින් ස්ථිරව ම මුහුදෙන් වෙන්වූ නමුත් වසරේ එක් කාලයකදී පමණක් මුහුද සමඟ සම්බන්ධ වන කිවුල් දිය සහිත ජලාශ කලපු ලෙස හැදින්වේ.වැලිපර හො කොරල්පර මගින් ස්තීරවම මුහුඩෙන් වෙන් වූ නමුත් වසරෙ එක් කාලයක පමනක් මුහුඩ සමග සම්බන්යද වන කිවුල්දය සසහිත ජලශ කලපුය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කළපුව&oldid=456041" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි