කල්වියන්ග්කාටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කල්වියන්ග්කාටුව ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කල්වියන්ග්කාටුව&oldid=389171" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි