කථනජනක උපාංග

විකිපීඩියා වෙතින්

කථන උත්පාදක උපකරණ කථන උත්පාදක උපකරණ (එස්ජීඩී), හ කට හඩ ප්‍රතිදාන සන්නිවේදන ආධාරක ලෙසද හැඳින්වේ, දැඩි කථන දුර්වලතා ඇති පුද්ගලයින් සඳහා කථන හෝ ලිවීම් අතිරේකව හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට භාවිතා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික වර්ධන හා විකල්ප සන්නිවේදන (ඒඒසී) පද්ධති වේ. වාචිකව අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට සීමිත මාධ්‍යයන් ඇති පුද්ගලයින්ට SGDs වැදගත් වේ, මන්ද ඔවුන් පුද්ගලයන්ට සන්නිවේදන අන්තර්ක්‍රියා වල ක්‍රියාකාරී සහභාගිවන්නන් වීමට ඉඩ සලසයි. ඇමියෝට්‍රොෆික් පාර්ශ්වීය ස්ක්ලෙරෝසිස් (ALS) වලින් පෙළෙන රෝගීන්ට ඒවා විශේෂයෙන් උපකාරී වන නමුත් මෑතකදී පුරෝකථනය කරන ලද කථන encies නතාවයෙන් පෙළෙන ළමුන් සඳහා භාවිතා කර ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කථනජනක_උපාංග&oldid=483252" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි