කඩදාසි ප්‍රතිචක්‍රකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉතාලියේ ප්‍රතිචක්‍රකරණය සඳහා රැස්කොට ඇති ඉවතලන කඩදාසි

කඩදාසි ප්‍රතිචක්‍රකරණය යනු නව කඩදාසි නිෂ්පාදිතයන් බවට ඉවතලන කඩදාසි පෙරලන ක්‍රියාවලිය වෙයි.ප්‍රතිචක්‍රකෘත කඩදාසි නිපැයීම සඳහා පෝෂණ-මූල ලෙසින් භාවිතා කල හැකි කඩදාසි වර්ග තුනක් පවතියි: මෝල් අවශේෂය, පූර්ව-පාරිභෝගික අපතය, සහ අපර-පාරිභෝගික අපතය මේවා වෙති. [1] මෝල් අවශේෂය යනු කඩදාසි නිෂ්පාදනයේදී ඇතිවන කඩදාසි අහුකොන් සහ අනෙකුත් කඩදාසි සුන්බුන් වන අතර ඒවා කඩදාසි මෝලක අභ්‍යන්තර ලෙසින් ප්‍රතිචක්‍රකරණය කෙරෙයි. පූර්ව-පාරිභෝගික අපතය යනු කඩදාසි මෝලෙන් ඉවතට නිකුත්කෙරුණු මුත් පාරිභෝගික භාවිතයට සූදානම් වීමට ප්‍රථම බැහැර ලන ලද ද්‍රව්‍යය වෙති.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "ඩිබන්කින් ද මිත්ස් ඔෆ් රිසයික්ල්ඩ් පේප". Recycling Point Dot Com. 6 ඔක්තොම්බර් 2006 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 4 පෙබරවාරි 2007.