කකුලුවා

විකිපීඩියා වෙතින්

කබලු මාළු‍වෙකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කකුලුවා&oldid=469514" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි