ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික 19-පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික19-පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 1978 වසරෙහි පටන් 19-පහළ නිල ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරති.