ඔලිම්පික් 2028

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නිල වශයෙන් XXXIVවන ඔලිම්පියාඩ් ක්‍රීඩා ලෙස හඳුන්වන ඔලිම්පික් 2008 අපේකෂිත බහු ක්‍රීඩා උළෙළකි. පැවැත්වෙන නගරය සඳහා නමෙ යෝජනා කිරීම ක්‍රි.ව. 2019දී ඇරඹෙනු ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔලිම්පික්_2028&oldid=470762" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි