එන්ඩස්කෝපය

විකිපීඩියා වෙතින්
එන්ඩස්කෝපය

එන්ඩස්කෝපය (ඉංග්‍රීසි:  Endoscope) යනු වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දී සිරුර ඇතුළ බැලීමට යොදාගන්නා උපකරණයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එන්ඩස්කෝපය&oldid=432590" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි