එක්සත් ජනපද කැපිටල් ගොඩනැගිල්ල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
එක්සත් ජනපද කැපිටල් ගොඩනැගිල්ල
United States Capitol
US Capitol west side.JPG
2013 වසරේදී එක්සත් ජනපද කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිරිපස බටහිර දෙසට දිස්වූ අයුරු
එක්සත් ජනපද කැපිටල් ගොඩනැගිල්ල is located in Washington, D.C.
එක්සත් ජනපද කැපිටල් ගොඩනැගිල්ල
සාමාන්‍ය තොරතුරු
ගෘහනිර්මාණ ශෛලිය American Neoclassicism
නගරය Capitol Hill, Washington, D.C.
රට United States of America
ඉදිකිරීම් ආරම්භ වූයේ September 18, 1793
අනුග්‍රාහකයා Washington administration
තාක්ෂණික තොරතුරු
මහල් සංඛ්‍යාව 5
මහල් වර්ගඵලය 16.5 acres (6.7 ha)[1]
සැලසුම සහ ඉදිකිරීම
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පියා William Thornton (first Architect of the Capitol)
වෙබ්අඩවිය
http://www.capitol.gov/
http://www.aoc.gov/us-capitol-building
  1. "The United States Capitol: An Overview of the Building and Its Function". AOC.gov. සම්ප්‍රවේශය November 5, 2010.