උප-කුලපති

විකිපීඩියා වෙතින්

විශ්වවිද්‍යාලයක පරිපාලනය හාර ප්‍රධාන නිලධාරියා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උප-කුලපති&oldid=470734" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි