උපහේලිකය හා විහේලිකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
උපහේලිකය (Perihelion) හා විහේලිකය (Aphelion) යනු නාභියට ළඟම හා දුරම ලක්ෂ්‍ය වේ.

උපහේලිකය (Perihelion) යනු, ඉලිප්සාකාර කක්ෂයක පරිභ්‍රමණය වන අභ්‍යවකාෂ වස්කුවක් කක්ෂ නාභියට (උදා: සූර්යයාට) අාසන්නතම වන ලක්ෂ්‍යය වේ. එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ අවස්ථාව හෙවත් විහේලිකය (Aphelion) යනු අදාල වස්තුව කක්ෂ නාභියේ සිට දුරින් ම පිහිටන ලක්ෂය වේ.[1]

සමුද්දේශ[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උපහේලිකය_හා_විහේලිකය&oldid=470733" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි