Jump to content

උපරි-ප්‍රථිවි ග්‍රහලෝක

විකිපීඩියා වෙතින්
Illustration of the inferred size of the super-Earth GJ 1214 b (center) in comparison with Earth and Neptune.

උපරි-ප්‍රථිවි ග්‍රහලෝක යනු පෘථිවියට වඩා වැඩි ස්කන්ධයකින් යුතු එනමුත් වායු ග්‍රහලෝක වලට වඩා ස්කන්ධය අඩු ග්‍රහලෝකයි.