උපත් පාලනය

විකිපීඩියා වෙතින්

උපත් පාලනය කිරීම නොයෙක් කරම මගින් කල හැක උපත් පාලන කොපු /මිතුරි පෙති/එන්නත් ඒ අතර වෙ.තවද අනවශ්‍ය ගැබි ගැනීමි වැලැක් වීමට පොස්ටිනො 2 නැමැති පෙත්ත බාවිතා කල හැක.මෙය අනාරක්ෂිත ලිංගික එක්විමකට පසු පැය 72 ඇතුලත ගත යුතුය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උපත්_පාලනය&oldid=470718" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි