උතුරු දිල්ලි දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
උතුරු දිල්ලි
දිස්ත්‍රික්කය
රට ඉන්දියාව
ප්‍රාන්තයදිල්ලිය
රජය
 • ඉහළම අධිකරණයදිල්ලි නාගරික සංස්ථාව
භාෂා
 • නිලහින්දි, ඉංග්‍රීසි
වේලා කලාපIST (UTC+5:30)
ලඟම නගරයරොහටත් සහ ගාසියාබාද්
ලෝක් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාශයඋතුරු දිල්ලි
ප්‍රජා කාර්යාංශයදිල්ලි නාගරික සංස්ථාව