උඩරට

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි සංස්කෘතිකමය, නෛතික, දේශපාලනික සහ ඓතිහාසික වැදගත් සමාජයීය සහ භූ කළාපයකි. ක්‍රි.ව. 1815 මාර්තු මස දක්වා සිංහලේ නමින් ස්වෛරීය රාජ්‍යයක්ව පැවති ප්‍රදේශය මෙයට අයත් භූ සීමාව වේ.

අතීතය[සංස්කරණය]

1815දී උඩරට ගිවිසුම මගින් මෙම ප්‍රදේශය සහ එහි ජනතාවගේ පාලනය කොන්දේසි 12කට යටත්කොට බ්‍රිතාන්‍ය අයර්ලන්ත එකඟවූ රාජ්‍යයට පවරාදෙන ලදී. ක්‍රි.ව. 1817දී මෙම කලාපය ඈඳා බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ කොටසක් බවට පත්කරන ලදී.

භූ සීමාව[සංස්කරණය]

වර්තමාන දේශපාලන සහ පරිපාලන සීමා අනුව උඩරට ප්‍රදේශය පහත පරිදිවේ.[1]

  • මධ්‍යම පළාත
  • උතුරුමැද පළාත
  • ඌව පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • කුරුණෑලග දිස්ත්‍රික්කය
  • පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ හත්පත්තු 1ක්: දෙමළ හත්පත්තුව
  • වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ කෝරල 3ක්:නැගෙනහිර චින්න චෙට්ටිකුලම කෝරලය, බටහිර චින්න චෙට්ටිකුලම කෝරලය, තිරුක්කුමුලෙයි දකුණ කෝරලය
  • මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පත්තු 3ක්:බිංතැන්න පත්තුව, මාගම් පත්තුව, පානම් පත්තුව
  • තිරිකුණාමලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පත්තු 1ක්:කඩ්ඩුකුලම් පත්තුව

උඩරට ‍ජනතාව[සංස්කරණය]

උ‍‍‍ඩර‍ට ප්‍රදේශයේ ස්ථීරව පදිංචිව සිටි සිංහලයන්‍ ගෙන් පැවතඑන ජනතාව උඩරට ජනතාව ලෙස සැලකේ.

උඩරට සිංහල උප භාෂාව[සංස්කරණය]

උඩරට මිනිසුන් භාවිතා කර පැරණි සිංහල හාෂාව වේ

සිංහල නීතිය හෙවත් උඩරට නීතිය[සංස්කරණය]

අතීතයේ සිංහල රා‍ජධානි‍යේ බලපැවැත්වූ සිංහල නීතිය වර්තමානයේ බලපැවැත්වන්නේ උඩරට සිංහලයන‍ට පමණක් බැවින් වර්තමානයේ මෙම නීති උඩරට නීතිය නමින් නිතර හැඳින්වේ.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

  1. 1955 අංක 44 දරණ උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද පණත
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උඩරට&oldid=446343" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි