ඉපැයීම් කළමනාකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉපැයීම් කළනාකරණය යනු, ගිණුම්කරණයෙහි, පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ උදෙසා ගිණුම්කරණ වාර්තාකරණ ක්‍රියාවලියට කරනු ලබන චෙතනීය බලපැම් කිරිමේ ක්‍රියාව යි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉපැයීම්_කළමනාකරණය&oldid=292862" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි