ඉන්දුනීසියාවේ සංචාරක ස්ථාන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉන්දුනීසියාව පිහිටා ඇත්තේ ගිණිකොන දිග ආසියාවේ පැසිපික් සාගරය අවට කලාපයේය. ඉන්දුනීසියාවට දූපත් 17508 ක් අයත් වේ. මිලියන 230 ක ජනතාවක් වාසය කරනු ලබන ඉන්දුනීසියාව ලෝකයේ ජනගහනය අධික රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානයේ පසුවේ. එමෙන්ම ලෝකයේ වැඩිම මුස්ලිම් ජනගහනයක් ජීවත් වන රට ලෙස වාර්තා වන්නේද ඉන්දුනීසියාවය.