ඉන්දියානු නර්තනය - ශාවිටීස් සම්ප්‍රදාය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
tiny globe
kuchipudi නර්තන ශිල්පිනියක්

ශාවිටීස්වරුන් ශිව දෙවියන් වන්දනාමාන කරයි. නර්තනයේ අංග 2 ක් ඔහු තුලින් පිළිඹිබු වේ. එනම් ලස්සා හා තන්ඩාවා වේ. ලස්සා වෙතින් පිළිඹිබු වන්නේ අලංකාරය, ප්‍රසන්න බව, ආලය වේ. ලස්සා විසින් ශිව දෙවියන්ගේ ප්‍රතිරූපය නිරූපනය වේ. මේවා කල්යාන සුන්දර, වර්ශවහන, යෝ‍ගේශ්වර, නට්ටාවලම්බිත, සුඛසහමුර්ති, වෛයිනාන මුර්ති, චීනමුදිරා, අනුගෘහමුර්ති හා චන්ද්‍රශේකර වේ.

දේවි, ශිව දෙවියන් හඳුන්වන නාමයක් වන අතර විද්‍යාමාන වන කාලි, මහාකාලී, ශම්ශනකාලි හා බහිරවීය. දේවි හට වෙනත් රූප තිබෙන අතර සෑම කෙනෙක්ම විශේෂිත භාවයක් පිළිඹිබු කෙරේ. මහා විද්‍යා හා සැනමන්ත්‍රිනාස් 10 න් ද මෙය සිදු වේ. මෙම සෑම රූපයක් ම නර්තනයේ විලාසයෙන් එහි භාව සම්බන්ධතාවය විදහා දක්වයි. දේවිගේ අනෙකුත් භාව රූප විදහා දැක්වීමේ දී ද මෙම ක්‍රමය භාවිතා කර ඇත.

සටහන්[සංස්කරණය]

Shaivite_tradition