ඇඹිලිපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඇඹිලිපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ප්‍රධාන පාසලකි.--RajeenPrasanna 12:09, 16 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)