ඇඹිලිපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඇඹිලිපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, සබරගමුව පලාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ප්‍රධාන පාසලකි.එය වර්ථමානයේ ඇඹීලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලය ලෙසින් 2013 වසරේ සිට හදුන්වනු ලබයි!.--RajeenPrasanna 12:09, 16 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)