ඇමරිකාවේ සංස්කෘතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සම්බන්ධතාවක් නැති මිනිසුන් සමහර විට සමාන තාක්ෂණයන් හා සමාජ සංවිධාන තමාගේ සේ පිලිගන්නා නිසා ඇමරිකාවේ සංස්කෘතික පුරුදු බො‍හෝ විට පෙනෙන ආකාරයට භුගෝලීය කලාප වලට බෙදා ඇත. උදාහරණයක් ලෙස මිසොඇමරිකා ප්‍රදේශය එවැනි සංස්කෘතික ප්‍රදේශයක් ලෙස ගත හැක. එම ප්‍රදේශයේ මිනිසුන් අතර ඇති සහජිවනය හා බෙදිගිය සංවර්ධනයත් මගින් සංකීර්ණ කෘෂිකාර්මික, සමාජිය ක්‍රම හා සමජාතිය සංස්කෘතියක් සාදයි. තවත් ප්‍රසිද්ද උදාහරණයක් ලෙස උතුරැ ඇමරිකාවේ සමතලා ප්‍රදේශ ගත හැක. එහි 19 ශතවර්ෂය වන තුරැ මුලිකවම මිහරක් දඩයමේ දී සමහර වෙනස් මිනිසුන් නොමැඩින් දඩයම්කරැවන්ගේ ගති ලක්ෂණ බෙදා ගෙන ඇත. ඇමරිකාවේ දුසිම් ගණන් විශාල හා සිය ගණන් කුඩා සංස්කෘතික ප්‍රදේශ හදුනා ගත හැක.

සටහන් කිරිමේ පද්ධති පූර්ව කොළොම්බියා ඇමරිකානු සංස්කෘතියේ ලගාවීම් හා නව නිර්මාණ මුලික ලිවීමේ නිදහස හා සංවර්ධනය මනිනු ලබයි. ක්‍රි.පු. පලමු සහස්‍රකයේ සිට මිසො ඇමරිකා ව ආවේණික ලිවීමේ පද්ධති ගණනාවක් නිපදවයි. කැස්පජාල් බිලොක් මගින් ලියන ලද පැතිරැණු පළමු සිතුවිලි පාඨය ගැන ලපැරණිම දන්නා උදාහරණය විය හැක්කේ කුමක් ද? ආසන්නව ක්‍රි.පු. 900 දී එකම සම්බන්ධතාව අඩංගු මැටි භාණ්ඩ හා ඔල්මෙක් අකුරු පදා හල චිත්‍ර සොයා ගෙන ඇත.

ඒ කාලය තුල සැන් ලොරෙන්සෝ වන ඔල්ටෙක් රැකියාවන්නිය ක්ෂය වෙන්න පටන් ගත්තේය.

මායා සටහන් කිරිමේ පද්ධතිය, පිනොටික් ලාංඡන හා ලොහෝතෙරැම්ස් වල එකතුවකි. එය බොහෝ විය පොගො ග්රැෆික් හෝ ලොගොසිල්ක් සටහන් කිරිමේ පද්ධති ලෙස වෙන් කර ඇත. එහි සලබික් සලකුණු විශේෂ තැනක් ගනි. එය තමයි එකම පූර්ව කොලොම්බියා නු වල අලුත් ලෝකය දන්නා සම්පූර්ණ සමාජයේ කතා කිරිමේ භාෂාවන් නියෝජනය කරපු ලිවීමේ පද්ධතියයි. එම ක්‍රමයේ වෙනස් සංකේත දහසට වඩා ඇත. නමුත් සුලු ගණනක් එකම සංකේතයේ ‍හා තේරුමේ විවිධත්වයන් ය.

නමුත් ගොඩක් පෙනෙන්නේ කලාතුරකින් ‍හෝ විශේෂ ප්‍රදේශ වලයි. ඕනෑම වෙලාවක සංකේත 500 කට වඩා භාවිතා නොකරයි. සමහර සංකේත 200 ක් පිනෙටික් හෝ සිලබික් අර්ථනිරූපනය කරනවා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇමරිකාවේ_සංස්කෘතිය&oldid=346303" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි