ඇමරිකානු යුධ දෙපාර්තමේන්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
United States Department of War
Usdowseal.jpg
Line drawing of the Department of War's seal.
Executive department overview
Formed1789
Dissolved1949
Superseding agency
Minister responsible
  • Secretary of War
Child agencies

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]