ඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස් 11 පියාසැරිය

විකිපීඩියා වෙතින්
ඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස් 11 පියාසැරිය (AAL11)
ඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස් 11 පියාසැරිය ගුවන්යානය පැහැරගත් ගමන්වාරයේදී එය බොස්ටන් සිට නිව්යෝර්ක් නගරය දක්වා ගමන්ගත් ගමන් මාර්ගය
ගුවන්යානය පැහැරගැනීම පිළිබඳව
දිනය2001 සැප්තැම්බර් 11, අඟහරුවාදා
කෙටි විස්තරයත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා, ගුවන්යානා පැහැරගැනීම්
ස්ථානයඋතුරු කුලුන, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, මෑන්හැටන්, නිව්යෝර්ක් නගරය, නිව්යෝර්ක්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය.
මගීන් ප්‍රමාණය76 (සහ ත්‍රස්තවාදීන් 5 දෙනෙක්)
කාර්ය මණ්ඩලය11
මරණ ප්‍රමාණය87 (සහ ත්‍රස්තවාදීන් 5 දෙනෙක්), සහ දළ වශයෙන් ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ උතුරු කුලුනේ සිටි 1600ක පිරිසක්. (සහන සේවකයින්ද ඇතුළුව)
දිවි බේරාගත් ප්‍රමාණය0
ගුවන්යානා වර්ගයබෝයිං 767-223ER
ක්‍රියාකරුඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස්
ලියාපදිංචියN334AA
පටන් ගැන්මලෝගන් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල
ගමනාන්තයලොස් ඇන්ජලීස් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල