ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් (මෙහෙයුම් පද්ධතිය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නිශ්පාදකයෝ google
විකාශකයෝ google

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]