ඇතුලුකාන්දුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වායු ගොලය හා පසේ අන්තර් මුහුනත හරහා ජලය පොලවට ගමන් කිරීමේ භෞතික ක්‍රියවලියයි.

යටි ලියමන </gallery>

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇතුලුකාන්දුව&oldid=315405" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි