ඇජැක්ස් (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

මිත්යා කතා සමුහය[සංස්කරණය]

 • Ajax (මිත්යා කතා සමුහය), ටෙලමන්ගෙ පුතා, ටලමිශ්හි පාලකයා සහ ට්‍රොජන් යුද්දයෙ වීරයා එමෙන්ම ඔහු "Ajax the Great" නම් වෙ
 • Ajax the Lesser, ඔලියස්ගෙ පුතා, ලොක්‍රිශ්හි පාලකයා ට්‍රොජන් යුද්ඩයේ ප්‍රසිඩ්ඩ යුඩ වඩින්නෙක් නොවේ

මිනිසුන්[සංස්කරණය]

 • Ajax (ඩර්මඩුතයා), එරිඅන් නම් ඩර්මඩුතයා the pagan Suevi c. 466 පරිවර්තනය කරන ලදි.
 • Ajax, ඔස්ට්‍රාලියනු ස්වභාඩහම් රචක සිඩ්නි විලිඅම් ජක්සන්ගෙ ලෙඛන ක්‍රමය.

තොරතුරු තාක්ෂණය[සංස්කරණය]

ක්‍රිඩා[සංස්කරණය]

පාපන්දු[සංස්කරණය]

 • AFC Ajax, නෙඩර්ලන්තයේ අම්ස්ටර්ඩෑම් පාපන්දු සන්ගමය
 • Ajax Cape Town FC,දකුනු අප්‍රිකානු පාපන්දු සන්ගමය
 • Ajax Kenitra, මොරොක්කානු ගෘහස්ත පාපන්දු සන්ගමය
 • Ajax Orlando Prospects, ඔරියන්ඩො.ෆ්ලොරිඩ වල අති අමරිකානු සොකර් කන්ඩායම
 • Ajax Sportman Combinatie (ASC), a cricket and football club in Leiden, The Netherlands
 • FC Ajax Lasnamäe, එස්ටොනිඅන් පාපන්දු සන්ගමය
 • Rabat Ajax F.C., මෙල්ටිස් පාපන්දු සන්ගමය
 • Unión Ájax, ටෘජිලෝ,හොන්ඩුරාස් වල පාපන්දු සන්ගමය

අත්පන්දු[සංස්කරණය]

අඩිඩාවනය[සංස්කරණය]

 • Ajax II,1930 දි ඔස්ට්‍රලියානු අශ්වරේස් සූරයෝ

වාහන[සංස්කරණය]

කල්පිත රචනාව[සංස්කරණය]

සන්ගීත[සංස්කරණය]

 • Ajax (band), නිව්යොර්ක් නගරයේ එලෙක්ට්‍රොනික සන්ගීත කන්ඩයමක්
 • Ajax (DJ), ඔස්ට්‍රලියානු DJ සන්ගීත කන්ඩයමක්
 • Ajax Records (Quebec) (1921 - 1926), උතුරු අමරිකානු වාර්තා කරන සමාගමක්

ස්තාන[සංස්කරණය]

වෙනත්[සංස්කරණය]

 • Operation Ajax, 1953 දී අන්ග්ලෝ අමරිකානු අභීරහස් මෙහෙයුම ඉරාන රජය පරාජය කිරීම සඩහා
 • අපටොසෞරස් ajax,සෞරොපොඩ් ඩිනොසොර් නම් අපටොසෞරස් වර්ගයේ ජීවී විශෙශයක්
 • Nike Ajax, අමරිකානු ප්‍රති ගුවන් මිසඉල පද්දතිය