ආසියාවේ භාෂා

විකිපීඩියා වෙතින්

චීනයේ - මැන්ඩරීන්... ඉන්දියාවේ - හින්දි

     දෙමළ...

ශ්‍රී ලංකාවේ - සිංහල

      දෙමළ 
      ඉංග්‍රීසි...

ආදී විවිධ භාෂාවන් වර්ග රාශියක් ආසියානු මහද්වීපය තුළ පවතී...

💚🧡💜💛💙💚🧡💜💛💙💚🧡💜💛💙

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආසියාවේ_භාෂා&oldid=475956" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි