ආසියානු අමෙරිකානු අධ්‍යයන - ආසියානු අමෙරිකානු විද්‍යාර්ථීන්ගේ ලයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඩැනියෙලෝ බෙගෝනියා සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ ප‍්‍රාන්ත සරසවිය x සුචෙන්ග් චැන් යූ සී එස් බී

x කැතරින් සෙනිසා චොයි බෙකර්ලි විශ්ව විද්‍යාලය

x වෙයි මින්ග් ඩාරියෝටිස් සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ ප‍්‍රාන්ත සරසවිය

x යෙන් ලේ එස්පිරිචු යූ සී එස් ඞී

x ඇන්ජි ෆා සිටි කොලේජ් ඔෆ් සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ

x ඩොරති ෆුජිටා රොනි අර්වින් සරසවිය

x එව්ලින් නකානෝ ග්ලෙන් බෙකර්ලි සරසවිය

x ඩොන් ගොන්සාලෙස් සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ ප‍්‍රාන්ත සරසවිය

x ඩැරල් වයි හමාමොටෝ ඬේවිස් සරසවිය

x බිල් ඔන්ග් හින්ග් ඬේවිස් සරසවිය

x යූජි ඉචිකෝයා ලොස් ඇන්ජලිස් විශ්ව විද්‍යාලය

x එලේන් කිම් බෙකර්ලි සරසවිය

x ක්ලෙරි ජේ කිම් අර්වින් සරසවිය

x ඩැනියෙල් වයි කිම් බ‍්‍රවුන් විශ්ව විද්‍යාලය

x සුසෑන් කොෂි යූ අයි යූ සී

x හිම් මාර්ක් ලායි ස්වාධීන විද්‍යාර්ථියෙකි

x රොබර්ට් ජී ලී බ‍්‍රවුන් විශ්ව විද්‍යාලය

x කාරන් ලොන්ග් ඇරිසෝනා ප‍්‍රාන්ත සරසවිය

x වෙයි ලී ඇරිසෝනා ප‍්‍රාන්ත සරසවිය

x ජෝන් ලූ - අර්වින් සරසවිය

x ලීසා ලොව් යූ සී එස් ඞී

x මේරි ලූයි - යේල්

x ග්ලෙස් මිමුරා - අර්වින් සරසවිය

x මාර්ටින් මැනලැන්සන් යූ අයි යූ සී

x ගැරී ආර් මාර් - ස්ටෝනි බෲක් හි නිව් යෝර්ක් ප‍්‍රාන්ත සරසවිය

x ඩොන් නකනිෂි - ලොස් ඇන්ජලිස් විශ්ව විද්‍යාලය

x මිමි නගුයෙන් - යූ අයි යූ සී

x වියෙට් එන්ගුයෙන් - යූ එස් සී

x ගැරී ඔකිරෝ - කොලොම්බියා විශ්ව විද්‍යාලය

x ග්ලෙන් ඔමට්සු - නොත්රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය

x මයිකල් ඔමි - බෙකර්ලි සරසවිය

x රැචල් පැරෙනස් - ඬේවිස් සරසවිය

x සෙලීන් පෙරේනාස්- ෂිමුසු සැන්ටා බාබරා සරසවිය

x ලැරී ෂිනිග්වා - මේරිලන්ඞ් පාර්ක් කොලේජ් විශ්ව විද්‍යාලය

x ස්ටැන්ලි සූ ඬේවිස් විශ්ව විද්‍යාලය

x රොනල්ඞ් ටකාකි - බෙකර්ලි විශ්ව විද්‍යාලය

x ලින්ඩා ටි‍්‍රන්හ් වො - අර්වින් සරසවිය

x එරින් සී වොට් - ලෝන්ග් බීච් විශ්ව විද්‍යාලය

x එල් ලින්ග් - චි වැන්ග් - බෙකර්ලි සරසවිය

x ෂෝන් වොන්ග් - වොෂින්ටන් සරසවිය

x ජූඩි යුන්ග් - සැන්ටා කෲස් විශ්ව විද්‍යාලයReferences[සංස්කරණය]

http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_American_Studies#List_of_Asian_American_Scholars