ආසියානු අමෙරිකානු අධ්‍යයන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ආසියානු අමෙරිකානු අධ්‍යයන

ආසියානු අමෙරිකානු අධ්‍යයන යනු අමෙරිකාවේ වෙසෙන ආසියානු ඉතිහාසයක් හිමි ජනතාව පිළිබඳව කෙරෙන අධ්‍යාපනික ක්‍ෂේත‍්‍රයයි. මෙය අප‍්‍රිකානු අමෙරිකානු අධ්‍යයන ලතින් අමෙරිකානු අධ්‍යයන සහ අමෙරිකානු ආදිවාසී අධ්‍යයන ආදිය ඇතුලත් ජනවාර්ගික අධ්‍යයන ක්‍ෂේත‍්‍රයට සමීපත්වයක් දක්වයි. ආසියානු අමෙරිකානු අධ්‍යයන ආසියානු අමෙරිකානුවන් ගේ ඉතිහාසය සංස්කෘතිය දේශපාලනය අර්බුද හා අත්දැකීම් පිළිබඳ පුළුල් විග‍්‍රහයක යෙදෙයි. ආසියානු අමෙරිකානු අධ්‍යයනිකයෝ සමාජ විද්‍යාව ඉතිහාසය සාහිත්‍ය දේශපාලන විද්‍යාව හා වැනි බොහෝ දෘෂ්ටි කෝන වලින් එන විවිධ විශ්ලේෂණ මෙවලම් තම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා භාවිත කරති. මෙය ආසියාවේ ජීවත්වන ආසියානුවන්ගේ ඉතිහාසය සංස්කෘතිය ආගම ආදිය අධ්‍යයනය කරන ආසියානු අධ්‍යයන ක්‍ෂේත‍්‍රයෙන් වෙනස් ව අමෙරිකාවේ වෙසෙන ආසියානුවන් පිළිබඳ ගවේෂණය කරයි.