ආර්ථික විද්‍යව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Sujeewa Gamage
Demand Line

අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සීමිත සම්පත් වලින් සම්පුර්ණ කිරීමට යාමේදී මිනිසා හැසිරෙන ආකාරය ආර්ථික විද්‍යව වේ.[සංස්කරණය]

ඉල්ලුම[සංස්කරණය]

යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක එල්ලුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් ඉස්යළුම ශාධක නොවෙනස්ව පවතින විට භාණ්ඩයේ මිල පමණක් වෙනස්වීම නිසා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආර්ථික_විද්‍යව&oldid=470562" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි