ආදේශන ප්‍රතිවිපාකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අදේෂන ප්‍රතිවිපාකය යනු අනෙකුත් සාදක ස්ථාවරව පවතිද්දී සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල පමණක් වෙනස් වීම නිසා සිදුවන සාපේක්ෂ මිල වෙනස කෙරෙහි පාරිබෝගිකය දක්වන ප්‍රතිචාරයි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආදේශන_ප්‍රතිවිපාකය&oldid=319269" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි