ආත්ම පුවරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අතිතයේ සිටම මිනිසා අමුතු අමුතු දැ කරන්න කියන්නය පෙලඹුනු ජිවින් පිරිසක් අලුත් දේව්ල් හොයන්න පෙලඹුනු පිරිසක් ඒ මිනිසුන්ට අනිත් සත්තුන්ට වඩා දියනු බුද්ධියත් තියෙන නිසා මිනිසුන් පොනෙනෙ බලවේග පිලිබද අතිතයේ ගොඩක් විශ්වාස කලා අද තාක්ශනය කොයිතරමි දියුනු උනත් පෙරදිග බට හිර කියල වෙනසක් නැතුව මේ දේවල් පිලිබදව විශ්වාස කරනව බුදුන්වහන්සෙගේ දේශනාවල ඉතා පැහැදිලිවම මේ විදිහට ඔපපාතික ලෙස පහත් තලවල උපදින ජිවින් ගැන සහන් වෙනව කුද්දක නිකායේ ප්රේත වත්තුවේ මෙගැන හොදටම සදහන් වෙනව හොල්මන් අවතාර වගේ දෙව්ල් ගැන පෙරදිග විතරක් නෙවේ බටහිරත් ඔන තරමි කතා වෙනව නොපෙනෙන ආත්මත් සමග සමිබන්ධවිය හැකි යැයි කියන දේයක් පිලිබදව මේක හදුන්වන්නෙ විජා බෝඩි කියල ඇතමුන් මේක කිඩාවක් විදිහටත් භාවිතා කරනව නමුත් මේ ගැන අද්‍යායනය කල අය ප්රකාඹ කරන්නෙ මේක කිඩාවක් නෙවේ කියල මේ පුවරැව මත් ඉංගිසි අකුරැ 26 ත් බින්දුවේ සිට 9 දක්වා ඉලක්කමි ඔවු සහ නැ යන වදන දෙක සදහන් වෙනවා මේ කටයුත්ත සදහා සුදානමි වි ආත්මන්ට ආරාධනා කල යුතු බවත් ඉන් පසු අසන බලන පශ්නවලට එය මගින් පිලිතුරැ ලබා දෙන්නේ ඒ හසදහා සුදානමි වි සිටිව පුද්ගලයා හෝ පුග්ලයන්ගේ ගේ ඇගිල්ල හෝ ඒ අදලා කුඩා හෘදයාකාර ලි පතුර අවිඤානිකව ඒහි ඇති අක්ශර මත ගමන් කිරිමෙන් බව සහහන් වේ එමෙන්ම තවත් එවැනිම ක්රමයක් ලෙස සැලකෙන ප්ලැන්ශෙටි නමි උපකරනය කුඩා රෝද දෙකක් හා පැන්සලක් සවිකල උපකරනයකි මෙයින් පශ්න ඇසුවිට රොද සහික උපකරනය ගමන් කරමින් පැන්ලින් ලියවි අදාල දැට පිලිතුරැ සපයන බව කියයි මේ විජා බෝඩි පිලිබදව පලුමවෙනි ඓතිහාක්සික ෂාක්ශය හමුවන්නෙ වසර 1100 කට පෙර චිනයේ ලියවුනු ලිපියකින් විජා බෝඩි සමිබන්ධව විවිධ සිදුවිමි ලෝකයෙන් වාර්ථාවෙනව --61.245.168.15 06:00, 15 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)විරාජ් විර්ක්කොඩි--61.245.168.15 06:00, 15 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආත්ම_පුවරු&oldid=470537" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි