අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ලැයිස්තුවක් පහතින් දැක්වේ.


 • අනුරාධපුරය,
 • පදවිය,
 • කැබිතිගොල්ලෑව,
 • මැදවච්චිය,
 • මහවිලච්චිය,
 • මධ්‍යම නුවරගම පළාත,
 • රම්බැව,
 • කහටගස්දිගිලිය,
 • හොරොව්පතාන,
 • ගලෙන්බිදුණුවැව,
 • මිහින්තලේ,
 • නැගෙනහිර නුවරගම,
 • නාච්චදුව,
 • නොච්චියාගම,
 • රාජාංගනය,
 • තඹුත්තේගම,
 • තලාව,
 • තිරිප්පනේ,
 • කැකිරාව,
 • පලුගස්වැව,
 • ඉපොල්ගම,
 • ගල්නෑව,
 • පලගල