අනුපූරකය ප්‍රස්තාර

විකිපීඩියා වෙතින්

ප සටහන න්යාය දී ප්රස්ථාරයක් ජී අනුපූරකය හෝ ප්රතිලෝම ප්රස්ථාරයක් අනුපූරකය උත්පාදනය කිරීමට, එච් දෙකක් එකිනෙකට වෙනස් vertices නම් යාබද වේ එවැනි බව හා ඔවුන් ය ජී දී යාබද නොවේ නම් පමණක් ඒ එකම vertices මත ප්රස්ථාරයක් එච් වේ එක් සම්පූර්ණ ප්රස්ථාරයක් පිහිටුවීමට අවශ්ය සියළුම අතුරුදහන් දාර පේලියයි, සහ මීට පෙර එහි සිටි සියලු දාර ඉවත් කරයි. එය කෙසේ වෙතත්, රූප සටහන කුලකයකි සහකාරියක් නොමැති බවත්; එකම දාර අනුපූරකව ඇත.

මෙම (වමේ) පීටර්සන් ප්රස්ථාරයක් සහ (දකුණු පස) එහි සහකාරියක් ප්රස්ථාරයක්.

විධිමත් ඉදිකිරීම්[සංස්කරණය]

ජී = (V,, ඊ) සරල ප්රස්ථාරයක් වෙමු හා කේ වී සියලුම 2-අංගයක් අනු කොටස් වේ.එබැවින් සමන්විත ඉඩ එවිට එච් = (V,, කේ \ ඊ) ජී අනුපූරකය වන

යෙදුම් සහ උදාහරණ[සංස්කරණය]

කිහිපයක් ප්රස්ථාරයක් සෛද්ධාන්තික සංකල්ප සහකාරියක් වන නමුත් ප්රස්ථාර හරහා එකිනෙකා හා සම්බන්ධ කර ඇත

  • බුලට් යෙදූ ලැයිස්තු අයිතමය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අනුපූරකය_ප්‍රස්තාර&oldid=472708" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි