අධිකාරී පාලනය

විකිපීඩියා වෙතින්

අධිකාරී පාලනය (ඉංග්‍රීසි: Authority control) යනු විකිපීඩියාවේ ලිපි සඳහා හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබාදෙන ආකාරයක් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අධිකාරී_පාලනය&oldid=438183" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි