අති උච්ච සංඛ්‍යාතය

විකිපීඩියා වෙතින්
අති උච්ච සංඛ්‍යාතය
අති උච්ච සංඛ්‍යාතය (අයිටීයූ)
සංඛ්‍යාත පරාසය
300 මෙහර්ට්ස් සිට 3 ගිහර්ට්ස්
තරංගආයාම පරාසය
1 මී සිට 1 ඩෙමී
ආශ්‍රිත කලාප
අති උච්ච සංඛ්‍යාතය (අයිඊඊඊ)
සංඛ්‍යාත පරාසය
300 මෙහර්ට්ස් සිට 1 ගිහර්ට්ස්
තරංගආයාම පරාසය
1 මී සිට 3 ඩෙමී
ආහ්‍රිත කලාප
  • යූඑච්එෆ් (අයිටීයූ)
  • B / C කලාප (නේටෝ)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අති_උච්ච_සංඛ්‍යාතය&oldid=428564" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි