අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්තය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

අතින් ක්‍රියාත්මක කරන යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් සිදුකරන රෙදි විවීමේ කර්මාන්තය මෙනමින් හැඳින්වෙයි. මෙය බොහෝ දුරට පරිසර හිතකාමී කර්මාන්තයකි. මෙම කර්මාන්තය සදහා වැඩි මිනිස් ශ්‍රමයක් වැයවන අතර පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ගේ දායකත්වය ද වැදගත් වෙයි.