අත්ථකිලමතානුයෝගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිතින් යමක් ප්‍රතික්ෂේප කරයිද එය අත්ථකිලමතානුයෝගයයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අත්ථකිලමතානුයෝගය&oldid=468654" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි