අජන්තා සිතුවම් වල ඇඳ ඇති විජයගේ ගොඩබැසීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අජන්තා සිතුවම් වල ඇඳ ඇති විජයගේ ගොඩබැසීම

විජය රජු (ක්‍රි.පු. 543 - කි.පු. 504) වූ කලි ශ්‍රී ලංකාවේ වංශ කතාවල සඳහන් වන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම රජුය. එමෙන්ම ඔහු පුරාතන ශ්‍රී ලාංකීය දෙමළ සාහිත්‍යය තුළද වැදගත් චරිතයක් වූයේය. මහාවංශය ඔහු පිළිබද කරුණු සොයාගත හැකි ප්‍රාථමික මුලාශ්‍රයයි. විජයගේ පෙර ජීවිතය පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගැනීම මුලාශ්‍ර වල හිගතාවය නිසා අපහසු කාර්යයක් වී ඇත. එච්.එබ්ඩලිව්. කොඩින්ග්ටන් කියා සිටින්නේ විජය වූ කලි තේරුම් ගැනීමට අපහසු ඉතා සංකීර්ණ චරිත