අකෝලා දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අකෝලා දිස්ත්‍රික්කය
अकोला जिल्हा
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි දිස්ත්‍රික්කය
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි අකෝලා දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටුම
මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙහි අකෝලා දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිහිටුම
රටඉන්දියාව
ප්‍රාන්තයමහාරාෂ්ට්‍ර
පරිපාලනමය කොට්ඨාශයඅම්රාවතී කොට්ඨාශය
මූලස්ථානයඅකෝලා
ටහ්සිර්7
සරිය
 • සම්පූර්ණ5,431 කිමී2 (2,097 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2011)
 • සම්පූර්ණ18,18,617
 • ඝණත්වයBad rounding here330/කිමී2 (Bad rounding here870/වර්ග සැත)
 • නාගරික39.69
ජනවිකාස
 • සාක්ෂරතාව81.41%
 • ස්ත්‍රී-පුරුෂ අනුපාතය938
ප්‍රධාන මහාමාර්ගNH-6
වෙබ් අඩවියනිල වෙබ් අඩවිය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අකෝලා_දිස්ත්‍රික්කය&oldid=286186" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි