අක්‍ෂර නිරූපණය සම්බන්ධ රාජකීය තායි පොදු ක්‍රමය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පිටපත්කිරීම සම්බන්ධ රාජකීය තායි සාමාන්‍ය ක්‍රමය (ඉංග්‍රීසි:  Royal Thai General System of Transcription, RTGS) යනු, තායි භාෂා වචන ලතින් හෝඩියෙන් ප්‍රවාචනය කිරීම සඳහා, තායිලන්ත රාජකීය ආයතනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද, නිල[1][2] ක්‍රමයයි. [3][4]මාර්ග සංඥා සහ රජයේ ප්‍රකාශන වලදී එය භාවිතා වන අතර, තායි භාෂාව සඳහා ප්‍රවාචනය උදෙසා සම්මතයක් බවට ඉතා කිට්ටුවෙන් සැලකිය හැකි වුවද, රජය විසින් පවා එය භාවිතා කිරීම අසංස්ථිතය. [උපහරණ ඇවැසිය]. ISO 11940-2 විසින් අර්ථදක්වා ඇති ක්‍රමයට මෙය බොහෝ ලෙසින් සම සම වෙයි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]