ප්‍රවර්ගය:Candidates for speedy deletion as nonsense pages

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(CAT:NON වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කෙටි මග:
CAT:NON
CAT:NSD
CAT:G1
CAT:G3

This category (a subcategory of CAT:CSD) tracks pages that have been nominated for speedy deletion under CSD G1 or CSD G3; as they patent nonsense or pure vandalism. To list pages in this category, tag them with the templates {{db-g1}} or {{db-g3}}. If there is any doubt about the suitability of a page for speedy deletion, consider sending it to XfD instead.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.