සැකිල්ල:Navigational templates

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Navigation templates comparison
Collapsible Header color Image Groups Style (body)
parameter/s
Examples
{{Navbox}} collapsible navbox Left/right of body Yes Yes
{{Navbox with collapsible groups}} collapsible navbox Left/right of body and/or in each list Yes Yes
{{Navbox with columns}} collapsible navbox Left/right of columns No Yes
Collapsible attributes
Type CSS classes JavaScript Collapses when Custom
initial state
Nesting
Collapsible tables collapsible Defined in Common.js 2 or more autocollapse on page Yes Yes
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]

සැකිල්ල:Convert to use Navbox

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Navigational_templates&oldid=432187" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි